innerBG
052-2508405 052-2508405

לקוחותינו

 • קונסרבטוריונים עירוניים
 • בתי ספר למוסיקה
 • קיבוצים
 • עיריות
 • אולפני הקלטות
 • מרכז המוסיקה רעננה
 • מרכז המוסיקה תל אביב
 • אולפנה למוסיקה קיבוץ שפיים
 • בית ספר למוסיקה רימון
 • תיכון מור מטרו ווסט רעננה
 • צוותא תל אביב
 • אולפני זזה
 • לקוחות פרטיים

הוקם ומופעל באמצעות מערכת operation logo על ידי בזק בינלאומי